Ma’

Ven, 15/05/2020 - 17:30

Esti nu mari chi non finisci mai
Avundi terra e celu sunnu unu
L’unica cosa vera chi ndai
L’unica o mundu chi duna perdunu

E m’acconzavi mu mi guardu o specchiu
Pemmu capisciu com’era pulitu
E passau tempu puru ca su vecchjiu
U penzu o spissu,se i novu vestutu

E viju u zainettu,a torta i compleannu
I jochj e li canzuni chi dicivi,
U primu chi basavi i capudannu
A pageglia chi mi rifirmavi

Comu arburu randi mi proteggisti
A megghjiu poesia mi m’parasti
E mamma ti chiamai e tu rridisti
I gliu’ mumentu cchjiu’ non mi dassasti

Mo‘ si assai debuli ca non c’è u papà
Ti senti sula ed esti malatia
Ma cca ti sbagghj ca nui restamu cca’
Pe sempi sempi e sempi…
cu ttia

Martin

Rubrica: 
Tags: 

Notizie correlate