Quandu i cartuni animati ennu megghiu da politica

Gio, 02/01/2014 - 16:40

Bona jornata a tutti. L’annu novu ‘ncignàu e l’unica cosa chi non volìa u viju a sira i capodannu era u discurzu du rre Napolitano, discendente Sa(b)oiardu, però purtroppu ‘ndeppi u mu sentu pecchì non era sula a casa e non potìa decidiri, sinnò mi vidìa nu bellu cartuni i Peppa Pig ca era megghiu. Sunnu tutti chini i belli paroli sti politicanti, e chi si poti diciri i mali? Furu belli paroli. Peccatu ca mancanu i fatti. Ma non vogghiu u cadu ‘nta l’ingannu u parru comu a na itagliana, pecchì pe’mia ccà non simu ‘nta l’Itaglia , e quandu s’accendi chiglia scatola malefica chi è a televisioni si sentunu sulu discurzi i politica estera… pe’ quantu ‘ndi riguarda a nui. Cca simu ‘nta Calabria, e l’urtima cosa i chi sentu  parrari è propriu i Calabria, pecchì si jamu videndu si parra sempi e sulu di partiti i cca, i l’onorevoli i glià, di sordi chi si futtunu, ca non fannu, ca promettunu… ma a cui ‘nci fannu sti promessi? A l’Itaglia cari mei, non a nui, e quandu dicu Itaglia mi fermu a Roma, ca cchiù sutta ennu atti rocciula, chi ad’igli non si riguardano, pecchì venunu pe’ ccà sulu quando vonnu voti.  E allura, cari politicanti calabrisi e aspiranti tali, ‘ncignati u parrati i menu di fatti du parlamentu e di cosi i Milanu, Firenzi e Torinu, parrati ‘mbeci i Sidernu, i Gioiusa, i Locri, parrati i cosi chi ‘ndi riguardanu, cercati u fati cosi boni cca, pecchì cca viviti, sempi si non aspirati u vi pigghiati na seggiceglia o’ cardu a Palazzu Madama, pecchì poi caditi ‘nta l’ingannu i l’Itaglia e ‘nci fati i favuri ad’igli e non a nui. Basta parrari i partiti chi non portanu nenti ‘nta sta terra nostra! Basta parrari i genti chi cca non veni mai, parrati ‘mbeci da  genti vostra, parrati cu a genti vostra, cercati u amati sta terra i cultura, cercati u vi ricordati a storia chi passau pe’ sti parti, di’ posti ricchi i cultura e storia chi non ‘ndi rendimu mancu cuntu, girati l’occhi, non c’è bisognu u jiti a Milanu o Roma pecchì a storia nostra è cca, nugliu ‘nda toccau, ‘nda mmucciàru pemmu ‘nda scordamu ma nui simu cchiù forti pecchì ‘ndavimu n’identità forti, chi pe’ supa sa’ sognanu. Basta jiri pe’ fora! Creati cca u futuru pe’ nui. Non è cchiù tempu u ‘nda fujìmu, è tempu u agimu.

Autore: 
Brigantessa Serena Iannopollo
Rubrica: