U cinema nostru (l'Apollo)

Dom, 09/12/2018 - 18:00

Tra u mercatu e a viglietta, e du corsu girandu
N'cera u centru i Sidernu pe nnui giuvani i tandu 

Era u Cinema Apollu, nu giganti potenti
Monumentu i Sidernu, cori randi n'ta' nnenti

Mastru Carru n'ta porta
N'te biglietti u Toninu
N'di laprivunu u mundu
A nu bbonu distinu 

Chi ricchizzi e trisori gliani ad'inta scuprimma
Quanti urati filici,
quanti amici trovamma 

Tanta genti ricordu ed a menti s'affuglia
E tra i tanti l'Adorfu cu carrettu da caglia 

Quandu u film finia e nescevumu fora
Ripigghiavumu i senzi, n'di tornava a palora
Ripensavumu a tutti gli mundi fatati
Pistolati o sordati od amuri finuti 

Mo' daveru finiu
chist'amuri di tandu
Sulu tanti ricordi quandu vaiju passandu
e no scordu i mumenti luntani o vicini
Nostalgia chi mi strudi,
Malincunia n'zini fini.

Martin 2017

Rubrica: 

Notizie correlate