U sangu di’ Terroni

Lun, 10/04/2017 - 20:00

‘Ndavìanu 14 anni, cocchiunu 16. Quandu jìa bbonu ‘ndavìanu 18. Chista era l’età giusta pemmu, a Patria matrigna, u ti chiama ‘nta guerra. “La grande guerra” a’ chiamaru. Era a guerra giusta, chiglia chi ‘ndavìa u ‘ggiusta tutti i cosi ‘nta penisola appena unificata (ca’ forza). Era a guerra chi ‘ndavìa u faci l’italiani, pecchì finu a tandu non esistìanu l’italiani. E quali megghiu occasioni pemmu si utilizzanu risorsi umani frischi, tantu acerbi chi mancu sapìanu chi stava succedendu? Infatti sti poveri cotrarelli eranu chiamati u combattunu pe’ na’ Patria chi non volìa a sapìri si eri preparatu, si ‘ndavivi figghi, si eri picciulu, si eri idoneo. Si ti lamentavi o disertavi era peju, pecchì u comandanti si lavava a coscienza cu nu corpu siccu ‘nta testa. Tutti sti cosi chi dicu, avundi si trovanu? A nuglia parti, pecchì ‘nte libri da’ scola non dinnu nenti, e peju ancora si sì faci na ricerca supa a google, nesciunu sulu sfilzi i numeri e mosse, tipo “risiko”: tanti morti, tanti feriti, sordati caduti, generali chi ordinanu l’avanzata, a guerra i trincea, l’alleanzi, i patti segreti… e cu vincìu. A cosa peju è ca sti pagini friddi ennu chigli chi si ‘mparanu i studenti pemmu pigghianu armenu 6 all’interrogazioni. Ma a guerra cu a cumbatti? I sordati ennu a cosa secondaria pe’ cu scrivi libri i storia, ma cu ‘sta guerra scumpariru quasi tri generazioni i omini, e chigli chi pagaru cchiù assai furu propriu i meridionali, chi furu carni i macellu senza u sannu pecchì, difendiru l’interessi i na para i perzuni chi mancu a combattiru ‘sta guerra. E ‘ndavi u m’è propriu nu piemontisi chi ‘ndi comunica tutti sti dati? Pari ca si: Lorenzo Del Boca, il sangue dei terroni.

Autore: 
Brigantessa Serena Iannopollo
Rubrica: 
Tags: 

Notizie correlate