madre

Ma’

Ven, 15/05/2020 - 17:30
Esti nu mari chi non finisci mai Avundi terra e celu sunnu unu L’unica cosa vera chi ndai L’unica o mundu

Pagine

Abbonamento a RSS - madre